CSS Örnekleri.Com
GÜNCEL DUYURU

SAYIN KAT MALİKLERİ...

Ankara-Ankara Sitesi’nin 9 Mart 2014 Pazar günü saat 10:00’da sitemiz kafeteryasında yapılacağı duyurulan 7.Olağan Genel Kurul toplantısı yeter sayısı oluşmadığından söz konusu toplantı  16 Mart 2014  Pazar günü aynı yer ve saatte  toplanacak olup, bu toplantıda yeter sayı aranmaksızın gerçekleştirilecektir.

Ankara-Ankara Sitesi,  Kat Maliklerinin 24 Şubat 2013 tarihinde yapılan 6.olağan kurulunun 9. maddesinde Yönetim Kuruluna verilen yetki doğrultusunda sitemiz aidatlarının ve alacaklarının tahsili sırasında oluşacak gecikme ve ödenmeme durumlarında yasal haklarımızın takibi için KILIÇ Hukuk Bürosu ile anlaşma yapılmıştır.

------------------------

2013 Ağustos ayı sonu itibariyle borç listesi panolara asılmıştır.

Site sakinlerimizin üzücü bir durumla karşılaşmaması için gecikmiş veya ödenmemiş borçlarını en kısa zamanda ödemelerini önemle rica ederiz.

------------------------

Sitemiz Aidatlarının Her Ayın 1-25 Arasında Ödenmesi Yönetim Kurulunca Karara Bağlanmıştır.

Defalarca Asansörlerde ve Web Sitemizde Duyurulmasına Rağmen Bazı Kat Malikleri Aidatlarını Hiç Ödememekte veya Gecikmeli Olarak Ödemektedir.

Son Günlerde, Aidatların Ödenmesindeki Aksamalardan Dolayı Site Giderlerinin Ödenmesinde Sıkıntılar Yaşanmaktadır.

Site Sakinlerince Bu Konuya Titizlik ve Hassasiyet Gösterilmesini ve Aidatların Belirtilen Süre İçinde Geciktirilmeden Yatırılmasını Önemle Rica Ederiz.

------------------------

Son Günlerde Sitemiz Havuzuna Hafta Sonları da Dahil Olmak Üzere Çok Sayıda Misafir Getirildiği Hatta Bazı Misafirlerin Yanlarında  Kat Malikleri Olmadan da Havuzu Kullandıkları Tespit Edilmiştir.

Sitemiz “Yaşam Kuralları” Gereğince; Kat Maliklerinin Sadece Hafta İçi 11:00 ile 16:00 Saatleri Arasında ve En Çok 2 Adet Misafir Getirebileceği ve Bu Misafirlerin Sadece Kat Malikleri ile Birlikte Havuza Girebilecekleri, Hafta Sonu Havuza Kesinlikle Misafir Kabul Edilmeyeceği Karara Bağlanmıştır.

Site Sakinlerince Bu Konuya Titizlik ve Hassasiyet Gösterilmesini Rica Ederiz...

Site Yönetimi
 
 

DİKKAT ! Sayın Komşularımız, Sitemizle İlgili Her Türlü Bilgiye E-Site+ Sistemi Üzerinde Ulaşabilirsiniz.
 

 © Her Hakkı Ankara Ankara Sitesi Yönetim Kuruluna Aittir.
info@ankaraankarasitesi.org.tr